המשך פיתוח שכונת חלום ראשון
חלום ראשון
אדריכל:
שמעון מרגולין - אדריכלות בע"מ
פיקוח הפרויקט:
מעוף מהנדסים
סוג העבודה:
פיתוח
שנת התחלה: 2015
הפרויקט מהווה השלמת שכונת "חלום ראשון" ויתן מענה להקמת 136 יח"ד ומבנה ציבור. הפרויקט כולל פיתוח של שצ"פים לאורך הממשק עם שדרות נים ויגאל אלון ושצ"פים במרכז השכונה. עלות הפרויקט נאמדת בכ-8 מיליון ₪. עבודות הפיתוח הראשוני צפויות להתחיל בנובמבר 2015 ולהסתיים באפריל 2016. עב' הפיתוח הסופיות תתבצענה לאחר השלמת הקמת מבני המגורים ע"י היזמים השונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.