פיתוח שכונת רקפות
שכונת רקפות
אדריכל:
ברוידע מעוז אדריכלות בע"מ
פיקוח הפרויקט:
א.ספיבק חברה להנדסה בע"מ
סוג העבודה:
פיתוח
שנת התחלה: 2017
שכונת הרקפות (תכנית רצ/129/22/1 מאושרת מיום 16.12.2014) ממוקמת במזרח ראשון לציון בצמוד למתחם צריפין. זוהי שכונת מגורים הכוללת מבני מגורים, שטחי ציבור, מבני ציבור, מבנה מסחר ושטח לספורט ונופש הכוללת 1,394 יח"ד (בתוספת כ-250 יח' לדיור מוגן), ומשתרעת על גבי שטח של 178.78 דונם. השכונה תהווה השער הדרום מזרחי למתחם צריפין והיא הראשונה לפיתוח מהתכניות המקודמות. שכונה זו הינה אחת השכונות הראשונות המוקמות במסגרת הסכם הגג בין רשות מקרקעי ישראל לעיריית ראשון לציון, ונמצאת בימים אלו בתהליך שיווק הקרקעות ע"י רשות מקרקעי ישראל. האומדן התקציבי המוערך להקמת השכונה הינו כ-100 מיליון ₪.