קומפלקס גני ילדים ברביבים
רביבים
אדריכל:
אודי קרמסקי
פיקוח הפרויקט:
פלג חי בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2015
שנת סיום: 2016
2 כיתות גן ילדים + 3 כיתות מעון