גני ילדים משולבים מעונות יום בקרית הלאום
הקמת קומפלקס של גני ילדים משולבים במעונות יום בשכונת קרית הלאום