בית ספר בשכונת האירוס
שכונת האירוס
אדריכל:
גיא מילוסלבסקי
פיקוח הפרויקט:
פלג חי בע"מ מהנדסים
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2016
שנת סיום: 2017
בית ספר 18 כיתות בשכונת האירוס החדשה