אודיטוריום מקיף ו'
גן נחום
אדריכל:
בר לב אדריכלים
פיקוח הפרויקט:
דב שחם
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 01/08/16
שנת סיום: 01/09/17