גן ילדים בנחלת מגרש 405
נחלת יהודה
אדריכל:
ליואי דבוריינסקי אדרכלים בע"מ
פיקוח הפרויקט:
פלג חי בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2016
שנת סיום: 2017