מרכז מבקרים מתחם האלף
מתחם האלף
אדריכל:
גולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכלים
פיקוח הפרויקט:
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2017