מקיף יג' - שכונת נרקיסים
שכונת נרקיסים
אדריכל:
שמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
פיקוח הפרויקט:
א.ספיבק חברה להנדסה בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2017
שנת סיום: 2020