בית ספר 24 כיתות בשכונת רקפות
שכונת רקפות
אדריכל:
צדיק אליקים
פיקוח הפרויקט:
א.ספיבק
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2017
שנת סיום: 2019
בית ספר יסודי על שטח של 4400 מ"ר.