המשך פיתוח שדרות היובל
נחלת יהודה
אדריכל:
כהנוביץ חיים אדריכלות נוף
פיקוח הפרויקט:
פרו-ש.י.א. הנדסה בניה ותשתיות בע"מ
סוג העבודה:
פיתוח
שנת התחלה: 2017
שנת סיום: 2020
כביש עורקי זה באורך של כ- 3 ק"מ החל מצומת הציונות-שדרות היובל ועד לצומת הקריה החקלאית יהווה מסלול נסיעה חלופי וקצר יותר ליציאה משכונת נחלת לעבר הקריה החקלאית. כמו כן במסגרת השלב הראשון ייסלל נתיב אחד בכל כיוון כאשר העבודות יכללו גם מדרכה ושביל אופניים בצד המערבי של המיסעה וכן תאורת רחוב לכל אורך הדרך.