בית ספר חביב
רמב"ם
הקמת בית ספר חדש במקום בית הספר חביב והקמת מוזיאון במקום בית הספר