גן ילדים קריית הלאום (2 כתות)
קריית הלאום
הקמת גן ילדים בשכונת קריית הלאום לרווחת התושבים