טיפת חלב נחלת יהודה
נחלת יהודה
אדריכל:
אודי קרמסקי
פיקוח הפרויקט:
פלג חי בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2017
שנת סיום: 2018
מבנה דו-קומתי, קומת קרקע מיועדת לטיפת חלב וקומה עליונה מיועדת למרפאת קופת חולים כללית על פי הסכם שכירו ארוך טווח. שטח המבנה כ- 350 מ"ר לכל קומה. סך השטח כ- 700 מ"ר.