אולם ספורט גימנסיה ריאלית
רמז
אדריכל:
אליקים אדריכלים בע"מ
פיקוח הפרויקט:
א.פ.נ ניהול הנדסי בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2019
שנת סיום: 2020