אולם ספורט גימנסיה ריאלית
רמז
אדריכל:
אליקים אדריכלים בע"מ
פיקוח הפרויקט:
א.פ.נ ניהול הנדסי בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2019
שנת סיום: 2020
שלב ג' בגימנסיה הראלית – אולם הספורט מהווה את החוליה השלישית והאחרונה בהקמתה של הגימנסיה הראלית בראשון לציון. הגימנסיה שתוכננה ובוצעה בהתאם לסטנדרטיים החדשניים ביותר הקיימים כיום בתכנון מוסדות החינוך ממשיכה בביצוע המבנה בהתאם לרוח החדשנית של בית הספר. האולם מכיל כ- 380 מקומות ישיבה מצויד בחדר כושר רחב, חדר פעילות , חדרי שופטים, מלתחות מרווחות וחדרי לוקרים לשחקנים. לפיכך האולם יוכל לארח גם משחקים עירוניים וחוץ עירוניים. תושבי העיר יוכלו להיכנס לאולם הספורט ולחללים שבו כמו גם לשחק על גג המבנה מבלי להזדקק להיכנס לתוך  תחומי בית הספר. גגו של האולם, בשונה מגגות סטנדרטיים באולמות ספורט משמש אף הוא מגרש ספורט חיצוני ובנוי לאכלוס מגרש משולב כדורסל/כדוריד. המגרש יוכל לאכלס גם משחקי קט רגל כך למעשה גגו הפעיל של אולם הספורט מהווה חלק רציף והמשכי לכלל שטחי החוץ של הגימנסיה.