מוזיאון אגם
קריית הלאום
הקמת מוזיאון "אגם" במערב העיר