גני ילדים בשכונת רקפות
שכונת רקפות
אדריכל:
אליקים אדריכלים בע"מ
פיקוח הפרויקט:
א.ספיבק חברה להנדסה בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2019
שנת סיום: 2020
הקמת 2 מבנים, 4 כיתות בכל מבנה, בשב"צ המרכזי של שכונת רקפות. המבנה הינו בשטח של כ-790 מ"ר, סה"כ 1,580 מ"ר.