גני ילדים בשכונת רקפות
שכונת רקפות
אדריכל:
אליקים אדריכלים בע"מ
פיקוח הפרויקט:
א.ספיבק חברה להנדסה בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2019
שנת סיום: 2020