פארק נופש מטרופוליני אגם הנקיק
איזור הסופרלנד
אדריכל:
דן צור - ליאור וולף אדריכלי נוף
פיקוח הפרויקט:
גוני הנדסה בע"מ
סוג העבודה:
פיתוח
פיתוח מתחמים ד' ו ה' , פיתוח פארק נופש מטרופוליני המתפרס על כ - 450 דונם (אקסטנסיביים) הכוללים איגום מים, שבילים וגשרי הליכה, שטחי התקהלות ושטח לשימור. פיתוח מתחמים ד' ו ה' הינו תנאי תבע''י בפיתוח תכניות סמוכות לשטחי תעסוקה -ומגורים. כיום הנקיק משמש כפתרון ניקוז של עודפי מים מאגם הסופרלנד . על מנת להפכו לנופי מים, ערוץ הנקיק מיועד להתרחב באזור שטח ההצפה דרומה. בנוסף האזור המזרחי של האגם יוסט ויועמק, גדות האגם ימותנו ותתאפשר גישה למים. כמו כן מתוכנן יצירת "אגן ירוק" לטיהור מים. אגב כך, הכוונה ליצור אפשרות להכפלת נפח המים המוחדרים לתת הקרקע (לאקויפר).