פיתוח שכונת נוריות
פיתוח שכונת נרקיסים
אדריכל:
סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"מ
פיקוח הפרויקט:
א.ספיבק חברה להנדסה בע"מ
סוג העבודה:
פיתוח
שנת התחלה: 2017
שכונה של כ-3,500 יח"ד בשטח של כ-500 דונם. עד כה פונה כ-200 דונם. הוכנה תכנית בינוי לכלל השכונה. העיריה מקדמת עדכון תב"ע מקומית לשימור הגן בעברית והתאמת התכנית ל-4 דירות בקומה.