גני ילדים מגרשים 18 ו 20 בשכונת רקפות
שכונת רקפות
פיקוח הפרויקט:
א.ספיבק חברה להנדסה בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
שנת התחלה: 2019
שנת סיום: 2020
הקמת 2 מבנים המשלבים גני ילדים ומעונות יום במגרש 18 ומגרש 20 בשכונת רקפות. כל מבנה הינו בשטח של כ- 900 מ"ר, סה"כ כ-2,000 מ"ר.