ביה"ס יסודי יג' – שכונת נרקיסים
שכונת נרקיסים
פיקוח הפרויקט:
א.ספיבק חברה להנדסה בע"מ
סוג העבודה:
בניה ציבורית
הקמת בית ספר יסודי י"ג, 24 כיתות, בשב"צ הצפוני של שכונת נרקיסים. בית הספר נבנה בשטח בנוי של 4,500 מ"ר.