מתחם יד' – שכונת נרקיסים
שכונת נרקיסים
פיקוח הפרויקט:
א.ספיבק חברה להנדסה בע"מ
קומפלקס הכולל: תיכון מקיף 42 כיתות, בית ספר יסודי 24 כיתות, אשכול גני ילדים (6 גנים), אולם ספורט משולב ומרכז מסחרי.