חניון קניון הזהב
קניון הזהב
פיקוח הפרויקט:
פרו-שיא
הקמת קומה שנייה לחניון קניון הזהב