מערכות תאים פוטו-וולטאים
רחבי העיר
הקמת 26 מערכות סולאריות על גגות בתי ספר ברחבי העיר לצורך ייצור אנרגיה ירוקה