פיתוח שכונת נחלת מערב
נחלת מערב
אדריכל:
כהנוביץ חיים אדריכלות נוף
פיקוח הפרויקט:
פרו-ש.י.א. הנדסה בניה ותשתיות בע"מ
סוג העבודה:
פיתוח
שנת התחלה: 2014
שכונת נחלת מערב תכלול כ- 750 יח"ד, מבני ציבור ושצ"פים. היקף ההשקעה המתוכנן בהקמת השכונה מוערך בכ-50 מליון ש"ח.