מקבץ דיור 3 תש"ח
הקמת מקבץ דיור שלישי בשיתוף משרד הקליטה ברחוב תש"ח