מעונות סטודנטים בשדרות רבין
הקמת פרויקט מעונות לסטודנטים בשדרות רבין במערב העיר. כ-350 חדרים.