דבר המנכ"ל - מר ניצן פלג

החברה הכלכלית של ראשון לציון בע"מ (הכלכלית) הינה חברה ציבורית בשליטה מלאה של עיריית ראשון לציון. החברה פועלת יותר משלושה עשורים בפיתוח העיר ראשון לציון כזרוע הביצועית של העירייה.

החברה הכלכלית בע״מ הינה תאגיד עירוני בשליטה מלאה של עיריית ראשון לציון. הכלכלית הוקמה בשנת 1988 על מנת לשמש זרוע ביצועית של העירייה לפיתוח תשתיות, שכונות מגורים ומבני ציבור. החברה הכלכלית היא גם חברה מפתחת של רשות מקרקעי ישראל ( רמ״י ) ומבצעת פרויקטים עבור משרדי הממשלה – התחבורה, החינוך, משרד הקליטה, הבינוי והשיכון.  

 

בנוסף על כך, משמשת החברה הכלכלית חברה יזמית הפועלת ברחבי העיר בתחומים בהם קיים ״כשל שוק״ לטובת רווחת תושבי העיר. בתחום זה, מביאה החברה לידי ביטוי את חוזקה ויכולותה  היזמית לגבש תוכנית עסקית ולהעמיד מימון חיצוני על מנת לקדם פרויקטים לרווחת תושבי העיר.

 

התפיסה הארגונית של הכלכלית מושתתת על חברת מטה המאורגנת בארבעה אגפים: הנדסה, התחדשות עירונית ( תמ״א 38 ), פיתוח עסקי וכספים. בגישה זו, החברה יכולה להעסיק תחת אחריותה מנהלי פרויקטים, אדריכלים, יועצים וקבלנים חיצוניים בהתאמה להיקפי הפעילות ברחבי העיר ולשמור על ״מוקדי ידע״ וזיכרון אירגוני בתוך השלד האורגני של החברה.

 

פעילות החברה בשלב התכנון מתבצעת תוך הקפדה על בחירת מתכננים עם ניסיון מוכח בתחומם, הליך גיבוש הפרוגרמה מיושם בשיתוף פעולה מלא עם המינהל האחראי ומתן תשומת לב והקפדה על הטמעת הצרכים של המשתמש הסופי בתוך הפרויקט. בשלב הביצוע, ליווי צמוד של הפרויקט והשגחה על מימוש התוכנית בסטנדרטים ובאיכות גבוהים עד המסירה לגורמי העירייה לתפעול ואחזקה. אחד מיעדי החברה הוא להיות חברה מובילה בתחומה, ולכן כל הזמן החברה בוחנת טכנולוגיות ואמצעים חדשים ומשלבת אותם בפרויקטים כדוגמת - בניה ירוקה, עיר חכמה, אנרגיות מתחדשות ועוד.

 

בשנים האחרונות היקפי הפעילות של החברה גדלו בצורה חדה מ - 70 מש״ח בשנת 2008 ל - 300 מש״ח בשנת 2014 ועתידה להגיע מעל ל - 500  מש״ח בשנים 2016 - 2017. גידול של יותר מפי 7 בפעילותה בתקופת זמן קצרה.

כמות הנכסים המניבים של החברה גדלה והגיעה להיקף של כ – 40,000 מ״ר.

גידול זה בהיקפי העבודה והנכסים המניבים של החברה חייב לבצע התאמה אירגונית ובניית צוות מוביל להתמודדות עם האתגרים והמשימות העתידיות של החברה. לצורך כך, גוייס כוח אדם מקצועי ואיכותי בתחום ההנדסי והכספים, פותחה מערכת מידע חדשה לתאום שליטה ובקרה  על תחום הפרויקטים ההנדסיים והכספים של החברה.

 

כיום החברה מנהלת בעת ובעונה אחת כ - 150 פרויקטים ברחבי העיר ראשון לציון בתקציב כולל העולה על שני מיליארד ש״ח עד שנת 2020. 

 

 

עיקרי הפעילות החברה הכלכלית לשנים 2015 – 2020

 

פיתוח שכונות, תשתיות ואזורי תעשייה 

 

בסוף שנת 2014 נחתם הסכם גג בין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ועיריית ראשון לציון לפיתוח עתודות הקרקע שבבעלות מדינת ישראל בשטח שיפוטה של עיריית ראשון לציון. העירייה הטילה על החברה הכלכלית את האחריות לתכנן ולפתח את התשתיות לרבות מבני ציבור.

 

הסכם הגג מכיל בתוכו בנייה של כ – 23,000 יחידות דיור ו 460,000 מ״ר של מבני תעסוקה, פיתוח של 4 שכונות חדשות באזור מזרח העיר ומחנה צריפין, 3 שכונות באזור נחלת יהודה צפון ומערב ופרויקט בינוי – פינוי – בינוי ברמת אליהו עם תוספת קרקע משלימה באזור נחלת עילית.

 

מוקד נוסף לפעילות החברה לשנים הבאות הינו במערב העיר, באזור מתחם האגמים ומתחם האלף דונם. פיתוח של שני אזורי תעסוקה ומגורים מתקדמים בעלות כוללת של למעלה מחצי מיליארד ש״ח. המתחמים יכללו מעל ל - 4,500 יח״ד וכ- 1,750,000 מ״ר של תעסוקה ומסחר.    

 

״תשתיות על״, על מנת לאפשר את תוספת השכונות והגידול בהיקף התושבים יש צורך לתת מענה ולטפל בתשתיות ברמה העירונית מחוץ לקו הכחול של השכונות, כגון; הרחבת כבישים, מחלפים ובניית גשרים. לשם כך, החברה התחילה בביצוע חיבור מכביש  431 למתחם האגמים / סופרלנד, תכנון הרחבת גשר רבין וצומת 4313 כניסה חדשה לשכונת רקפות. ובעתיד לטפל בכבישים ובמחלפים נוספים ברחבי העיר. במסגרת הקידום של ״תשתיות על״ מתוכנן פיתוח סביבתי נרחב וטיפול בשצ״פים בעלות כוללת של מאות מיליוני ש״ח.

 

בניה ציבורית

 

 בתחום זה, החברה מתכננת ובונה את כל מבני הציבור בשכונות החדשות; גני ילדים ומעונות יום, בתי ספר, מתנס״ים אולמות ספורט ובתי כנסת. כיום החברה בונה שני בתי ספר חדשים, ״אריה לובה אליאב״ בשכונת נחלת יהודה והשלמת שלב ב׳ של הגימנסיה הריאלית. בהליך תכנוני נמצאים עוד 3 בתי ספר חדשים של 18 כיתות כל אחד. שני בתי הספר יוקמו בשכונות החדשות; האירוס ורקפות. בית הספר השלישי יבנה במתחם בית ספר חביב במסגרת תוכנית רחבה יותר של הקמת ״בית השפה העברית״.

 

בימים אלה, החברה לקראת סוף תכנון של שני מקבצי גנים לשכונות קרית הלאום ושכונת רביבים. הגנים מתוכננים להיבנות לתחילת שנת הלימודים של קיץ 2016. זאת ועוד, מתוכננים גם מקבצי גנים לשכונות החדשות, האירוס ורקפות לשנת 2017. כל מקבץ גנים כזה מכיל שלוש כיתות גני ילדים ועוד שתי כיתות של מעונות יום בקומה שניה.  

 

בתחום הספורט החברה החלה לתכנן את היכל הארנה אשר יכיל 5,000 מקומות ישיבה ואולם ספח נוסף באזור מתחם ה 1,000 דונם.

 

פיתוח עסקי

 

בסוף שנת 2014 הוקם אגף חדש בחברה, אגף פיתוח עסקי שבין תפקדיו  להרחיב את תחום היזמות ולטפל בנכסים המניבים של החברה. להלן עיקרי המשימות בתחום היזמות: המשך קידום פרויקטים יזמיים לרווחת התושבים. בניית מעונות סטודנטים ליד המכללה למנהל בהיקף של 350 יחידות דיור. בניית מקבץ דיור שלישי בהיקף של 200 יחידות דיור לעולים בצומת הרחובות תש״ח / דרובין. בחינה והקמת מרכז ספורט נוסף במזרח העיר. יתר על כן, החברה שוקדת ובוחנת טכנולוגיות חדשות לטיפול בפסולת ביתית בשיטה אנאירובית ומרחיבה את השימוש בתאים פוטו וולטאיים לחיסכון בחשמל.

 

 

 

התחדשות עירונית

 

הכלכלית מטפלת ומקדמת מעל ל - 50 בניינים בפרויקט תמ״א 38, התהליך כולל - פגישות עם דיירים, הכנת תוכנית אדריכלית בשיתוף הדיירים, הוצאת היתר בתנאים וסיוע לדיירים בבחירת קבלן ביצוע. בשנה האחרונה החברה מסרה כעשרה מבנים ברחבי העיר לקבלנים.

 

שימור מבנים, שיקום מבנה  מלון לונדון בשלבי סיום, בקרוב נתחיל את עבודות שימור הפנים של בית כנסת הגדול אחרי שסיימנו את עבודות הפיתוח והשימור החיצוני. הכלכלית רכשה מידי העירייה את מבנה הכרמל 5 ובשנת העבודה 2016 נתחיל את עבודת השיקום והשימור של המבנה מתוך כוונה להעביר בעתיד את משרדי החברה הכלכלית למבנה הכרמל 5.   

 

 

לסיכום: עשייה ברוכה זו, כפי שתיארתי לעיל, התאפשרה הודות לקבלת גיבוי ואמון מלא, בי באופן אישי ובעובדי החברה על ידי ראה״ע מר דב צור ויו״ר הדירקטוריון מר יוסי שניר. הודות לשיתוף הפעולה עם מנכ״ל העירייה פרנקו גונן, מהנדס העיר אלי יהלום וראשי המינהלים יכולה החברה להמשיך בפעילותה המוצלחת. בהזדמנות זו, ברצוני להודות גם לחברי הדירקטוריון ולעובדי החברה המסורים של הכלכלית ולאחל לכולם המשך פעילות מבורכת.

 

                             כלכלית = כלכלה לטובת תושבים

 

בברכה,
ניצן פלג
 מנכ"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.