לפתח, לבנות ולחזק את העיר ראשון לציון וכלכלתה.
להיות גורם מוביל בפיתוח אזורים בעיר לצורכי מגורים, תעסוקה ותשתיות נוספות.
להיות זרוע מרכזית לניהול ולביצוע מיזמים עבור עיריית ראשון לציון, וכן עבור גורמים ממשלתיים העוסקים בפיתוח אורבאני וכלכלי.
לנהל נכסים מניבים למסחר, מגורים ותחומי תשתיות נוספים, ולהפיק מהם הכנסות.
לבצע מיזמים ולתפעל נכסים תוך שמירה על איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה.
לשפר באורח עקבי את איכות הניהול והבקרה של החברה כלפי פנים, ומול גורמים אשר מבצעים פרויקטים ונותנים שירותים לחברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.