הנהלה

 

מנכ"ל– ניצן פלג

סמנכ"ל הנדסה – מיכאל גלפרין  
עוזר מנכ"ל 
מנהל אגף תכנון, בקרה ומערכות מידע – אסף בראל
מנהלת לשכה - מירי חלפון
מזכירה - מוריה ניסים
מזכירה - לימור בן לולו

אגף כספים

מנהלת כספים – סיגל בן עלי
מנהל גביה ותשלומים – רו"ח רז נוריאל
רכזת גביה ותשלומים 
הנהלת חשבונות - שרית דבורה
הנהלת חשבונות – אתי ברמן
מנהלת חוזים והתקשרויות - עו"ד מיכל פורמן
רכזת התקשרויות בניה ציבורית - הדס אהרון

רכזת התקשרויות פיתוח ותשתיות - רויטל לניאדו

רכזת תקציבים - רו"ח מיטל דביר
 כלכלנית - אלונה נובק ברקוביץ

 אגף הנדסה

מהנדס פיתוח ותשתיות - מאיר חזוט
מהנדס בניה ציבורית - תמיר ברק
מהנדס מתחם צריפין - אור שגיא
עוזרת מהנדס בניה ציבורית - אפרת חזות
עוזר מהנדס פיתוח ותשתיות - יניב עוזיאל
מתאם הנדסי - אור ביבי

חשב טכני - אברהם בן אליהו

 
 

אגף פיתוח עסקי ונכסים

מנהל  אגף - אייל בובר
מנהל תפעול - שבתאי לוי
עוזר מנהל תפעול - שחר בן עמי
 
 

יועצים חיצוניים

יועמ"ש - עו"ד שניצר גוטליב, עו"ד סאמט ושות' 
יועמ"ש - עו"ד אחיקם שוסטר
רו"ח מבקר - רו"ח ערן יארק
ביקורת פנים - רו"ח אופיר אוני