הנהלה

 מנכ"ל– אמנון ספרן

מנהל אגף תכנון, בקרה ומערכות מידע – אסף בראל
מנהלת לשכה - מירי חלפון
מזכירה - מוריה ניסים
מזכירה - לימור בן לולו
 
 

אגף כספים

סמנכ"לית כספים – רו"ח ועו"ד סיגל בן עלי
עוזרת סמנכ"לית כספים  – רו"ח מיכל אלישר
רמ"ד בקרת תשלומים - ענת ישראלי 
הנהלת חשבונות - שרית דבורה
הנהלת חשבונות – אתי ברמן
מנהלת חוזים והתקשרויות - עו"ד מיכל פורמן
רכזת התקשרויות בניה ציבורית - הדס אהרון

רכזת התקשרויות פיתוח ותשתיות - רויטל לניאדו

חשבת - רו"ח מיטל דביר
כלכלנית - אלונה נובק ברקוביץ

 אגף הנדסה

סמנכ"ל הנדסה – מיכאל גלפרין  
מהנדס פיתוח ותשתיות - מאיר חזוט
מהנדס בניה ציבורית - תמיר ברק
מהנדס מתחם צריפין - אור שגיא
עוזרת מהנדס בניה ציבורית - אפרת חזות
מתאם הנדסי - אור ביבי
 
 

אגף פיתוח עסקי ונכסים

מנהל  אגף - אייל בובר
מנהל תפעול - שבתאי לוי
עוזר מנהל תפעול - שחר בן עמי
 
 

יועצים חיצוניים

יועמ"ש - עו"ד שניצר גוטליב, עו"ד סאמט ושות' 
יועמ"ש - עו"ד אחיקם שוסטר
רו"ח מבקר - רו"ח ערן יארק
ביקורת פנים - רו"ח אופיר אוני