מה מציעה לי החברה הכלכלית?

• בדיקות הנדסיות ראשוניות כולל פרוגראמה ראשונית למימוש תמ"א 38.

• טיפול משרד עורכי דין לחתימה על הסכמים וחוזים לביצוע תמ"א 38.

• הכנת תכנית עסקית וכדאיות כלכלית כולל תיק זכויות לביצוע תמ"א 38.

• הכנת תוכניות מפורטות והגשה לקבלת היתר לביצוע תמ"א 38.

• בחירת קבלן מבצע.

• בחירת חברת ניהול ופיקוח .

• ליווי צמוד ופיקוח על הפרויקט עד תום שנת בדק/אחריות.

 

 

תמ"א 38 אינה רק תכנית לחיזוק המבנים, היא מאפשרת שדרוג הנכס הפרטי, איכות החיים, הסביבה,  העלאת ערך הנכס הפרטי והתחדשות עירונית בכל השכונות.