מאגר אדריכלי פיתוח ונוף
הסתיים
קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק, שדרוג ותוספת בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשל"צ
הסתיים
מאגר מנהלי פרוייקט
הסתיים
תשובות ושאלות הבהרה - קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק, שידרוג ותוספת בניה במסגרת תמ"א 38
הסתיים
מכרז פומבי לבחירת סמנכ"ל החברה הכלכלית
הסתיים
קול קורא תמא 38 - נספח שינויים
בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38. מצורפים מסמכים חדשים לקול הקורא - 8.9.15.
הסתיים