קול קורא ליועץ בתחום תקינה של מתקני ומתחמי ספורט
הסתיים
תשובות ושאלות הבהרה - קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק, שידרוג ותוספת בניה במסגרת תמ"א 38
הסתיים
קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק, שדרוג ותוספת בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשל"צ
הסתיים
קול קורא תמא 38 - נספח שינויים
בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38. מצורפים מסמכים חדשים לקול הקורא - 8.9.15.
הסתיים
מכרז 25/2018 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות פיתוח + הודעה על שינוי תנאי סף במכרז + פרוטוקול סיור קבלנים
הסתיים
פניה לקבלת מידע אודות טכנולוגיות של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
קול קורא ליועץ מעבדות ומייקר ספייס
הסתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.