שינוי כתובת מייל להעברת שאלות הבהרה למכרז 13/2018 בצוע עבודות, תכנון, הקמה , הפעלה ותחזוקה של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
מכרז 16/2018 לביצוע עבודות הידוק קרקע דינאמי במתחם העבודות להקמת הארנה - היכל ספורט רב תכליתי בראשון לציון
הסתיים
מאגר אדריכלי פיתוח ונוף הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
כניסה למאגר מנהלי פרוייקט - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
כניסה למאגר אדריכלים בתחום הבניה הציבורית - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
כניסה למאגר למאגרי מתכננים ויועצים במגוון תחומים - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מתכננים ויועצים במגוון תחומים - ההליך הסתיים - לצורך השלמות בלבד
הסתיים
מכרז 12/2018 לביצוע עבודות להקמת מרכז ניהול ושירותים של פארק האגמים ומתחם ה-1000 בראשון לציון
הסתיים
מכרז 11/2018 לביצוע חציית ביוב דרך שדרות היובל לכיוון רחוב האורנים בראשון לציון
הסתיים
מכרז פומבי לבחירת עוזר סמנכ"ל כספים
הסתיים
מכרז פומבי 14/2018 לאספקת והתקנת גדר מוארת עם חיפוי גרפיקה מודבק במתחם ה-1000 בראשון לציון
הסתיים
מכרז 10/2018 ביצוע עבודות המשך שדרות היובל שלב א' בראשון לציון
הסתיים
מאגר אדריכלי פיתוח ונוף
הסתיים
מכרז 9/2018 לביצוע עבודות חשמל בחניון רכב כבד בראשון לציון
הסתיים
מאגר מנהלי פרוייקט
הסתיים