מכרז 19/2017 לביצוע עבודות פיתוח, עפר, סלילה ותשתיות תת קרקעיות במתחם ב' אשר במתחם ה-1000 בראשון לציון
הסתיים