מכרז 7/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבני ציבור בראשון לציון - הבהרה בנושא דמי ההשתתפות
הסתיים
מכרז 7/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבני ציבור בראשון לציון - הבהרה מס' 3
הסתיים
מכרז 7/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבני ציבור בראשון לציון - הבהרה מס' 2
הסתיים
מכרז 7/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבני ציבור בראשון לציון - חלק ג'.
הסתיים
מכרז 7/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבני ציבור בראשון לציון - חלק ב'.
הסתיים
מכרז 7/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבני ציבור בראשון לציון - חלק א'
הסתיים
מכרז 7/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבני ציבור בראשון לציון - הבהרה מס' 1
הסתיים
מכרז 7/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבני ציבור בראשון לציון - הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות למכרז.
הסתיים