מכרז 12/2020 מכרז דו שלבי לגידול ואספקה של עצים בוגרים, מעוצבים ומותאמים לגידול ברחובות ובפארקים במתחם ה-1000 בראשון לציון - מסמך תיקון מס'1
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בניה ציבורית - הרחבת המאגר הקיים - הבהרה מס' 1
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון - הבהרה מס' 1
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בניה ציבורית - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר עורכי דין במסגרת פרוייקט"בינוי-פינוי-בינוי" בשכונת רמת אליהו בראשון לציון
הסתיים
פניה להציע הצעות לביצוע עבודות להחלפה, אספקה התקנה ומתן שירות תחזוקה ותיקון למעליות במבנה החברה הכלכלית ראשון לציון - מפרט טכני
הסתיים
פניה להציע הצעות לביצוע עבודות להחלפה, אספקה התקנה ומתן שירות תחזוקה ותיקון למעליות במבנה החברה הכלכלית ראשון לציון
הסתיים
מכרז 12/2020 מכרז דו שלבי לגידול ואספקה של עצים בוגרים, מעוצבים ומותאמים לגידול ברחובות ובפארקים במתחם ה-1000 בראשון לציון - הבהרה מס' 1
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון.
הסתיים
מכרז 12/2020 מכרז דו שלבי לגידול ואספקה של עצים בוגרים, מעוצבים ומותאמים לגידול ברחובות ובפארקים במתחם ה-1000 בראשון לציון.
הסתיים
הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בנייה רויה - הבהרה מס' 3
הסתיים
הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בנייה רויה - הבהרה מס' 2
הסתיים
הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בנייה רויה - הבהרה מס' 1
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בניה ציבורית - הרחבת המאגר הקיים - הבהרה מס' 1
הסתיים
הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בנייה רויה למגורים
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאדר אדריכלים בתחום בניה ציבורית - הרחבת המאגר הקיים.
הסתיים