כניסה למאגר מנהלי פרוייקט - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
מאגר אדריכלי פיתוח ונוף
הסתיים
כניסה למאגר למאגרי מתכננים ויועצים במגוון תחומים - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
מכרז 9/2018 לביצוע עבודות חשמל בחניון רכב כבד בראשון לציון
הסתיים
כניסה למאגר אדריכלים בתחום הבניה הציבורית - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מתכננים ויועצים במגוון תחומים - ההליך הסתיים - לצורך השלמות בלבד
הסתיים
מאגר מנהלי פרוייקט
הסתיים