הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בנייה רויה - הבהרה מס' 1
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בניה ציבורית - הרחבת המאגר הקיים - הבהרה מס' 1
הסתיים
הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בנייה רויה למגורים
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאדר אדריכלים בתחום בניה ציבורית - הרחבת המאגר הקיים.
הסתיים