המשך פיתוח שכונת חלום ראשון
חלום ראשון
פיקוח הפרויקט:
מעוף מהנדסים
סוג העבודה:
פיתוח
הפרויקט מהווה השלמת שכונת "חלום ראשון" ויתן מענה להקמת 136 יח"ד ומבנה ציבור. הפרויקט כולל פיתוח של שצ"פים לאורך הממשק עם שדרות נים ויגאל אלון ושצ"פים במרכז השכונה. עלות הפרויקט נאמדת בכ-8 מיליון ₪. עבודות הפיתוח הראשוני צפויות להתחיל בנובמבר 2015 ולהסתיים באפריל 2016. עב' הפיתוח הסופיות תתבצענה לאחר השלמת הקמת מבני המגורים ע"י היזמים השונים.