פיתוח שדרות היובל
נחלת יהודה
פיקוח הפרויקט:
פרו-שיא
סוג העבודה:
פיתוח
שנת התחלה: 2017
שנת סיום: 2018