פיתוח שכונת האירוס
שכונת האירוס
אדריכל:
גנית מייזליץ כסיף
פיקוח הפרויקט:
פרו-ש.י.א. הנדסה בניה ותשתיות בע"מ
סוג העבודה:
פיתוח
שנת התחלה: 2013
השכונה תכלול כ- 1200 יח"ד, מבני ציבור ושצ"פים. בוצעו עבודות העפר בשכונה וכרגע מבוצעות עבודות הפיתוח. היקף ההשקעה המתוכנן בהקמת השכונה מוערך בכ-80 מליון ש"ח.