כלניות - פיתוח השכונה
שכונת כלניות
שכונת כלניות שוכנת בדרום מזרח העיר. גם בשכונה זו מבצעת החברה פיתוח שטחי ציבור בהיקף כולל של כ-12 מליון ש"ח. השכונה תמנה 224 יח"ד ותשתרע על פני שטח של כ- 30 דונמים.