מתחם ה-1000
מערב העיר - מצפון לסופרלנד
אדריכל:
ניר קוץ אדריכלים בע"מ
פיקוח הפרויקט:
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
סוג העבודה:
פיתוח
שנת התחלה: 2017
הקמת פארק עסקים העסקים - מתחם האלף