תכנית אב לשבילי אופניים בעיר
מצורפת מפת תוכנית האב לביצוע שבילי האופניים בעיר