דבר מ"מ יו"ר הדירקטוריון- מר אייל מושיוב

החברה הכלכלית לראשון לציון היא אחת החברות המוניציפאליות הכלכליות מהראשונות והגדולות בישראל. החברה פועלת בהצלחה רבה ומצדיקה את יעוד הקמתה כזרוע הביצועית הגמישה והיעילה של העירייה, בפיתוח שכונות חדשות, אזורי תעשיה, מבני ציבור ועוד.

בתקופה הקרובה בכוונתי להוביל את החברה, בהתאם לחזון ראש העירייה, מר דב צור, לכיוונים נוספים כמו קידום בניה ירוקה של מבני ציבור, שימוש באנרגיות חילופיות, רישות העיר ואזורי הנופש בשבילי אופניים, יצירת מקומות תעסוקה, מנהלות לאזורי תעסוקה, הקמת מועדוני ספורט ונופש נוספים ויזמויות נוספות אשר מצד אחד יביאו ליותר רווחה לתושבי העיר ומצד שני הגדלת הכנסות שישמשו להמשך פיתוח.

 בטוחני כי עובדי החברה ובראשה המנכ"ל ירתמו למטלות החדשות ויחד נמשיך לראות את העיר והחברה משגשגים.
  
בברכה,
אייל מושיוב
מ"מ יו"ר החברה הכלכלית
ראשון לציון