דבר המנכ"ל - מר ניצן פלג

החברה הכלכלית של ראשון לציון בע"מ (הכלכלית) הינה חברה ציבורית בשליטה מלאה של עיריית ראשון לציון. החברה פועלת יותר משלושה עשורים בפיתוח העיר ראשון לציון כזרוע הביצועית של העירייה.

החברה הכלכלית בע״מ הינה תאגיד עירוני בשליטה מלאה של עיריית ראשון לציון. הכלכלית הוקמה בשנת 1988 על מנת לשמש זרוע ביצועית של העירייה לפיתוח תשתיות, שכונות מגורים ומבני ציבור. החברה הכלכלית היא גם חברה מפתחת של רשות מקרקעי ישראל ( רמ״י ) ומבצעת פרויקטים עבור משרדי הממשלה – התחבורה, החינוך, משרד הקליטה, הבינוי והשיכון.  

 

בנוסף על כך, משמשת החברה הכלכלית חברה יזמית הפועלת ברחבי העיר בתחומים בהם קיים ״כשל שוק״ לטובת רווחת תושבי העיר. בתחום זה, מביאה החברה לידי ביטוי את חוזקה ויכולותה  היזמית לגבש תוכנית עסקית ולהעמיד מימון חיצוני על מנת לקדם פרויקטים לרווחת תושבי העיר.

 

התפיסה הארגונית של הכלכלית מושתתת על חברת מטה המאורגנת בארבעה אגפים: הנדסה, כספים, מערכות מידע ופיתוח עסקי. בגישה זו, החברה יכולה להעסיק תחת אחריותה מנהלי פרויקטים, אדריכלים, יועצים וקבלנים חיצוניים בהתאמה להיקפי הפעילות ברחבי העיר ולשמור על ״מוקדי ידע״ וזיכרון אירגוני בתוך השלד האורגני של החברה.

פעילות החברה בשלב התכנון מתבצעת תוך הקפדה על בחירת מתכננים עם ניסיון מוכח בתחומם, הליך גיבוש הפרוגרמה מיושם בשיתוף פעולה מלא עם המינהל האחראי ומתן תשומת לב והקפדה על הטמעת הצרכים של המשתמש הסופי בתוך הפרויקט. בשלב הביצוע, ליווי צמוד של הפרויקט והשגחה על מימוש התוכנית בסטנדרטים ובאיכות גבוהים עד המסירה לגורמי העירייה לתפעול ואחזקה. אחד מיעדי החברה הוא להיות חברה מובילה בתחומה, ולכן כל הזמן החברה בוחנת טכנולוגיות ואמצעים חדשים ומשלבת אותם בפרויקטים כדוגמת - בניה ירוקה, עיר חכמה, אנרגיות מתחדשות ועוד.

בשנים האחרונות היקפי הפעילות של החברה גדלו בצורה חדה מ - 100 מש״ח בשנת 2010 ל - 300 מש״ח בשנת 2014 ועתידה למעל ל – 600 מש״ח בשנים 2019- 2020. גידול של יותר מפי 6 בפעילותה בתקופת זמן קצרה.

כמות הנכסים המניבים של החברה גדלה והגיעה להיקף של כ – 40,000 מ״ר.

גידול זה בהיקפי העבודה והנכסים המניבים של החברה חייב לבצע התאמה אירגונית ובניית צוות מוביל להתמודדות עם האתגרים והמשימות העתידיות של החברה. לצורך כך, גוייס כוח אדם מקצועי ואיכותי בתחום ההנדסי והכספים, פותחה מערכת מידע חדשה לתאום שליטה ובקרה  על תחום הפרויקטים ההנדסיים והכספים של החברה.

 כיום החברה מנהלת בעת ובעונה אחת כ - 150 פרויקטים ברחבי העיר ראשון לציון בתקציב כולל העולה על שני מיליארד ש״ח עד שנת 2022. 

פיתוח שכונות, תשתיות ואזורי תעשייה 

בסוף שנת 2014 נחתם הסכם גג בין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ועיריית ראשון לציון לפיתוח עתודות הקרקע שבבעלות מדינת ישראל בשטח שיפוטה של עיריית ראשון לציון. העירייה הטילה על החברה הכלכלית את האחריות לתכנן ולפתח את התשתיות לרבות מבני ציבור.

הסכם הגג מכיל בתוכו בנייה של כ – 23,000 יחידות דיור ו 460,000 מ״ר של מבני תעסוקה, פיתוח של 4 שכונות חדשות באזור מזרח העיר ומחנה צריפין, 3 שכונות באזור נחלת יהודה צפון ומערב ופרויקט בינוי – פינוי – בינוי ברמת אליהו עם תוספת קרקע משלימה באזור נחלת עילית.

מוקד נוסף לפעילות החברה לשנים הבאות הינו במערב העיר, באזור מתחם האגמים ומתחם האלף דונם. פיתוח של שני אזורי תעסוקה ומגורים מתקדמים בעלות כוללת של למעלה מחצי מיליארד ש״ח. המתחמים יכללו מעל ל - 4,500 יח״ד וכ- 1,750,000 מ״ר של תעסוקה ומסחר.    

לאחרונה העירייה העבירה לחברה את מנהלת רמת אליהו לטיפול, קידום, תכנון וביצוע פרויקט פיני בינוי בשכונה בהיקף כולל של 1500 יח"ד. 

בניה ציבורית

בתחום זה, החברה מתכננת ובונה את כל מבני הציבור בשכונות החדשות; גני ילדים ומעונות יום, בתי ספר, מתנס״ים אולמות ספורט ובתי כנסת. כיום החברה בונה שלושה בתי ספר חדשים, בית ספר חביב במסגרת תוכנית רחבה יותר של בניית בית "השפה העברית", בית ספר 24 כיתות בשכונת רקפות ובית ספר מקיף י"ג בשכונת נרקיסים. בהליך תכנוני מתקדם נמצאים עוד 3 בתי ספר בשכונת החדשות, שני בתי ספר יסודיים בשכונת נרקיסים ועוד בית ספר מקיף.

בנוסף החברה מתכננת קופמלקס גני ילדים ומעונות יום בשכונת נחלת מערב. השלמת שלב ג' של בניית הגימנסיה הריאלית בניית אולם ספורט תת קרקעי. 

פיתוח עסקי

בסוף שנת 2014 הוקם אגף חדש בחברה, אגף פיתוח עסקי שבין תפקדיו  להרחיב את תחום היזמות ולטפל בנכסים המניבים של החברה. להלן עיקרי המשימות בתחום היזמות: המשך קידום פרויקטים יזמיים לרווחת התושבים. בניית מעונות סטודנטים ליד המכללה למנהל בהיקף של 350 יחידות דיור. בניית מקבץ דיור שלישי בהיקף של 200 יחידות דיור לעולים בצומת הרחובות תש״ח / דרובין. בחינה והקמת מרכז ספורט נוסף במזרח העיר. הרחבת פרויקט תאים פוטו וולטאים על גגות בתי הספר בעיר. הקמת שוק עירוני ועוד.

כלכלית = כלכלה לטובת תושבים

בברכה,
ניצן פלג
 מנכ"ל