הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מנהלי פרויקטים להסכמי מסגרת + הבהרה מס' 1 - לצורך השלמות בלבד
הסתיים
מכרז 1/2109 בחירת אחראי קשרי קהילה למינהל בינוי פינוי בינוי רמת אליהו
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים להסכמי מסגרת
הסתיים
קול קורא ליועץ בתחום תקינה של מתקני ומתחמי ספורט
הסתיים
תשובות ושאלות הבהרה - קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק, שידרוג ותוספת בניה במסגרת תמ"א 38
הסתיים
קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק, שדרוג ותוספת בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשל"צ
הסתיים
קול קורא תמא 38 - נספח שינויים
בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38. מצורפים מסמכים חדשים לקול הקורא - 8.9.15.
הסתיים
פניה לקבלת מידע אודות טכנולוגיות של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
קול קורא ליועץ מעבדות ומייקר ספייס
הסתיים