מכרז 10/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של מערכות מולטימדיה לאודיטוריום ביה"ס מקיף ו' בראשון לציון + מפגש הבהרות
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר יועצי תקינה וניהול פרויקטים בתחום הספורט, מגרשי ומתקני ספורט
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מנהלי פרויקטים להסכמי מסגרת + הבהרה מס' 1 - לצורך השלמות בלבד
הסתיים
מאגר מתכננים ויועצים במגוון תחומים - לצורך השלמות בלבד
הסתיים
מכרז 3/2019 דרוש עובד קהילתי למנהלת בינוי פינוי בינוי רמת אליהו - הארכת מועד הגשה
הסתיים
מכרז 2.2019 דרוש עובד רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי - פינוי - בינוי ברמת אליהו - הארכת מועד הגשה
הסתיים
מכרז 1/2109 בחירת אחראי קשרי קהילה למינהל בינוי פינוי בינוי רמת אליהו
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים להסכמי מסגרת
הסתיים
קול קורא ליועץ בתחום תקינה של מתקני ומתחמי ספורט
הסתיים
פניה לקבלת מידע אודות טכנולוגיות של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
קול קורא ליועץ מעבדות ומייקר ספייס
הסתיים