מכרז פומבי 14/2018 לאספקת והתקנת גדר מוארת עם חיפוי גרפיקה מודבק במתחם ה-1000 בראשון לציון
הסתיים
מכרז 10/2018 ביצוע עבודות המשך שדרות היובל שלב א' בראשון לציון
הסתיים
מאגר אדריכלי פיתוח ונוף
הסתיים
מכרז 9/2018 לביצוע עבודות חשמל בחניון רכב כבד בראשון לציון
הסתיים
מאגר מנהלי פרוייקט
הסתיים