הודעה על מפגש הבהרות נוסף למכרז 26/2019 - ליניהול, הפעלה ותחזוקה של מקבצי דיור בראשון לציון
הסתיים
פרוטוקול מפגש הבהרות למכרז 26/2019 לניהול הפעלה ותחזוקה של מקבצי דיור בראשון לציון
הסתיים
מכרז 26/2019 - לניהול הפעלה ותחזוקה של מקבצי דיור בראשון לציון - חלק ב'
הסתיים
מכרז 26/2019 לניהול, הפעלה ותחזוקה של מקבצי דיור בראשון לציון - חלק א
הסתיים
הבהרה מס' 4 - הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מנהלי פרוייקט בתחומים בניה ציבוריצ ובניה רוויה
הסתיים
מכרז 26/2019 לניהול, הפעלה ותחזוקה של מקבצי דיור בראשון לציון + הוראות למשתתפים
הסתיים
הבהרה מס' 3 - הזמנה למאגר מועמדת לכניסה למאגר מנהלי פרוייקט בתחומים בניה ציבורית, בניה רוויה
הסתיים
הבהרה מס' 2 - הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מנהלי פרוייקטים בתחומים: בניה ציבורית, בניה רוויה.
הסתיים
מכרז פומבי לבחירת מהנדס פיתוח ותשתיות באגף הנדסה
הסתיים
הבהרה מס' 1 להזמנה להציע הצעות לכניסה למאגר מנהלי פרויקטים בניה ציבורית, בניה רוויה
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מנהלי פרוייקטים בתחומים: בניה ציבורית, בניה רוויה.
הסתיים
מכרז 25/2019 למתן זכות שכירות לנכס מקרקעין המצוי ברחוב שמוטקין 39 בראשון לציון
הסתיים