שינוי כתובת מייל להעברת שאלות הבהרה למכרז 13/2018 בצוע עבודות, תכנון, הקמה , הפעלה ותחזוקה של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
מכרז 20/2018 לביצוע עבודות להקמת מרכז ניהול ושירותים של פארק האגמים ומתחם ה-1000 בראשלצ
הסתיים
מאגר אדריכלי פיתוח ונוף הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
כניסה למאגר מנהלי פרוייקט - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
כניסה למאגר אדריכלים בתחום הבניה הציבורית - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
כניסה למאגר למאגרי מתכננים ויועצים במגוון תחומים - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מתכננים ויועצים במגוון תחומים - ההליך הסתיים - לצורך השלמות בלבד
הסתיים
מאגר אדריכלי פיתוח ונוף
הסתיים
מאגר מנהלי פרוייקט
הסתיים