מכרז 18/2020 למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח לפרויקטים של מתחמי ספורט וקהילה
הסתיים
מכרז 18/2020 למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח לפרויקטים של מתחמי ספורט וקהילה - הבהרה מס 2
הסתיים
מכרז 16/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות פיתוח - הבהרה מס 2
הסתיים
מכרז 18/2020 למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח לפרויקטים של מתחמי ספורט וקהילה - הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
הסתיים
מכרז 16/2020 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות פיתוח - הודעה על דחיית מועד אחרון ושינוי בתנאי הסף
הסתיים
מכרז 13/2020 לביצוע עבודות הקמת בית ספר יסודי מתחם יג (24 כיתות) בשכונת נרקיסים בראשון לציון - הבהרה מס' 5
הסתיים
מכרז 13/2020 לביצוע עבודות הקמת בית ספר יסודי מתחם יג (24 כיתות) בשכונת נרקיסים בראשון לציון - הבהרה מס' 4
הסתיים
מכרז 13/2020 לביצוע עבודות הקמת בית ספר יסודי מתחם יג (24 כיתות) בשכונת נרקיסים בראשון לציון- סיכום מפגש הבהרות (הבהרות 2 )+ הבהרה מס' 3
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון - פרוטוקול
הסתיים
מכרז 13/2020 לביצוע עבודות הקמת בית ספר יסודי מתחם יג (24 כיתות) בשכונת נרקיסים בראשון לציון- הבהרה מס' 1
הסתיים
מכרז 13/2020 לביצוע עבודות הקמת בית ספר יסודי מתחם יג (24 כיתות) בשכונת נרקיסים בראשון לציון - נוסח מלא.
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון - הודעה על שינוי תנאי הסף במכרז ועל דחיית מועד להגשת הצעות למכרז
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון - הבהרה מס' 5
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון - הבהרה מס' 4
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון - דחיית מועד הגשה
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון - הבהרה מס 2 ו- 3
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון - הבהרה מס' 1
הסתיים
מכרז 9/2020 להשכרת מבנה הכולל 2 חללי מסעדות בחוף הים בראשון לציון.
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בניה ציבורית - הרחבת המאגר הקיים - הבהרה מס' 2
הסתיים
מאגר עורכי דין לפרוייקט "בינוי-פינוי-בינוי" בשכונת רמת אליהו בראשל"צ - מענה לשאלות הבהרה
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בניה ציבורית - הרחבת המאגר הקיים - הבהרה מס' 1
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים בתחום בניה ציבורית - הרחבת המאגר הקיים
הסתיים