דרוש חשב/ת טכני/ת לחברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ
הסתיים
תשובות ושאלות הבהרה - קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק, שידרוג ותוספת בניה במסגרת תמ"א 38
הסתיים
שינוי כתובת מייל להעברת שאלות הבהרה למכרז 13/2018 בצוע עבודות, תכנון, הקמה , הפעלה ותחזוקה של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
מכרז 26/2018 למתן רשות שימוש להפעלת מרפאה בשכונת נאות אשלים בראשון לציון+ פרוטוקול סיור + מסמך הבהרות מס' 1
הסתיים
מצגת למכרז 22/2018 - פוטו וולטאי
הסתיים
מכרז 22/2018 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית pv (פוטו -וולטאי) + הודעת דחיית מועד ההגשה + מסמכי הבהרות
הסתיים
מכרז 13/2018 ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
פניה לקבלת מידע אודות טכנולוגיות של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
קול קורא ליועץ מעבדות ומייקר ספייס
הסתיים