קול קורא ליועץ בתחום תקינה של מתקני ומתחמי ספורט
הסתיים
תשובות ושאלות הבהרה - קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק, שידרוג ותוספת בניה במסגרת תמ"א 38
הסתיים
קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק, שדרוג ותוספת בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשל"צ
הסתיים
קול קורא תמא 38 - נספח שינויים
בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38. מצורפים מסמכים חדשים לקול הקורא - 8.9.15.
הסתיים
מכרז 25/2018 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות פיתוח + הודעה על שינוי תנאי סף במכרז + פרוטוקול סיור קבלנים
הסתיים
פניה לקבלת מידע אודות טכנולוגיות של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
קול קורא ליועץ מעבדות ומייקר ספייס
הסתיים