פניה לאיתור יועץ לשיקום אתר פסולת + הבהרות + דחיית מועד הגשה
הסתיים
מכרז 11/2019 לאספקת ריהוט וציוד נגרות לבית ספר רקפות בראשון לציון
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר יועצי תקינה וניהול פרויקטים בתחום הספורט, מגרשי ומתקני ספורט
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר מנהלי פרויקטים להסכמי מסגרת + הבהרה מס' 1 - לצורך השלמות בלבד
הסתיים
מאגר מתכננים ויועצים במגוון תחומים - לצורך השלמות בלבד
הסתיים
הזמנה להציג מועמדות לכניסה למאגר אדריכלים להסכמי מסגרת
הסתיים
קול קורא ליועץ בתחום תקינה של מתקני ומתחמי ספורט
הסתיים
פניה לקבלת מידע אודות טכנולוגיות של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת
הסתיים
קול קורא ליועץ מעבדות ומייקר ספייס
הסתיים