מפגש הבהרות למכרז 16/2019 ביצוע עבודות לפיתוח פארק עסקים אגמים
הסתיים
מכרז 16/2019 לביצוע עבודות לפיתוח פארק עסקים אגמים בראשון לציון
הסתיים