נגישות
 

החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ רואה לנגד עיניה חשיבות עליונה בשילוב אנשים עם מוגבלויות.
כתאגיד עירוני האמון על בניה ופיתוחה של העיר ראשל"צ עבור תושבי העיר, מחויבת החכ"ר ומשקיעה מאמצים לספק שירות מקצועי, נגיש שוויוני ומכבד.

מטרת הצהרה זו להביא לידיעת הציבור בדבר הסדרי הנגישות של החברה

 

אתר אינטרנט
אתר האינטרנט נגיש בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), תשע"ג -2013.


הסדרי הנגישות של הארגון
פירוט הסדרי הנגישות הפיזיים של מבנה חכ"ר הממוקם ברחוב ירושלים 2, ראשון לציון
• חניות נכים – קיים
• גובה חניה לרכב גבוה – קיים שילוט
• כניסה – נגישה, קיימים רמפות הן בחניית הבניין והן בכניסה לו.
• מעברים רחבים – קיים.
• שילוט והכוונה – קיים.
• דלפקי קבלה- קיים
• שירותי נכים – קיים בקומת הקרקע.
• מעליות- קיימות 2 מעליות בבניין עם עזרים טכנולוגיים לשמיעה וכן לראייה.

 

פרטי רכז הנגישות של החברה
נשמח לקבל הצעות לשיפור ו/או כל פניה אחרת בנושא הנגישות של החברה והאתר.
לפניות ומידע בנושא נגישות יש לפנות לגב' אפרת קורמן חזות – אחראית תחום תכנון ורישוי ורכזת הנגישות של החברה, בדרכים הבאות:

טל' 073-2668011
דוא"ל Efrat@hacalcalit.co.il
פקסימיליה: 03-9668871

פרסום הצהרת הנגישות
עודכן ביום 27.8.2020