דירקטוריון
 
רז קינסטליך
יו"ר הדירקטוריון
ראש עיריית ראשון לציון
חברי הדירקטוריון
יועצים חיצוניים