מכרזים / קולות קוראים
מכרזים פעילים
ארכיון
 
מכרזים פעילים
ארכיון
חיפוש
נקה
מכרזים
שם המכרז
מספר מכרז
תחום
סוג פרויקט
מועד פרסום
מועד הגשה
הבהרה אחרונה
שם המכרז
מספר המכרז
9/2020
תחום
פיתוח עסקי יזמות
סוג פרויקט
שכירות
מועד פרסום
01/06/2020
מועד הגשה
28/07/2020
הבהרה אחרונה
03/03/2020
חדש
מכרזי כוח אדם
שם המכרז
מספר מכרז
תחום
סוג פרויקט
מועד פרסום
מועד הגשה
הבהרה אחרונה
שם המכרז
מספר המכרז
9/2020
תחום
פיתוח עסקי יזמות
סוג פרויקט
שכירות
מועד פרסום
01/06/2020
מועד הגשה
28/07/2020
הבהרה אחרונה
03/03/2020
חדש
קבלת עדכונים